OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ- ETAP GMINNY

31 marca 2022 roku w Domu Ludowym w Zaborowie odbyły się gminne eliminacje OTWP. Konkurs ten został przeprowadzony zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Związek OSP RP z dnia 16.02.2022. Uczestnicy startowali w dwóch kategoriach wiekowych:
 • I grupa - uczniowie szkół podstawowych, klasy I-IV
 • II grupa - uczniowie szkół podstawowych, klasy V-VIII


 • Naszą szkołę godnie reprezentowali uczniowie, będący również członkami Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w swoich jednostkach OSP, a byli to:

  Grupa młodsza:

  I miejsce - Natalia Łucarz (klasa IV)

  III miejsce - Weronika Witek (klasa IV)

  Grupa starsza:

  II miejsce -Radosław Kuliszewski (klasa VIII)

  III miejsce -Michał Babło (klasa VI)

  Wszystkim serdecznie gratulujemy a za Natalię trzymamy kciuki i życzymy jej powodzenia w etapie powiatowym.

  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

  Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście:

  Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP- druh Marian Zalewski

  Wójt Gminy Szczurowa- pan Zbigniew Moskal

  Sołtys wsi Zaborów- pan Franciszek Babło

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaborowie – pan Mieczysław Chabura

  Organizatorem tego przedsięwzięcia był Gminny Zarząd OSP w osobach:

  Gminny Komendant- druh Marek Łucarz

  Vice prezes - druh Rafał Pochroń

  Vice prezes- druh Karol Hanek

  Sekretarz – druh Piotr Świątek

  Fundatorem nagród była Gmina Szczurowa oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
  2021-2022

  2021-2022

  © PSP Zaborów 2022