KONKURS PROFILAKTYCZNO – MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS IV – VIII

W ramach działań profilaktycznych oraz we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczurowej zorganizowany został konkurs dla uczniów klas IV – VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaborowie. Celem konkursu było promowanie pozytywnych postaw i zachowań dla utrzymania dobrego zdrowia oraz przeciwdziałania nałogom. Jednym z elementów konkursu było zapoznanie uczniów z kilkoma zasadami dbania o własne zdrowie. Dowiedzieli się oni, że matematyka, która obecna jest w każdej dziedzinie życia, wskazuje na dane liczbowe, które umożliwiają zachowanie dobrego zdrowia. Są to: ruch 3 razy w tygodniu po 30 minut, 5 porcji warzyw i owoców dziennie, 3 minuty na mycie zębów, spożywanie 2 litrów wody dziennie, 7 godzin snu na dobę, prawidłowa wartość ciśnienia 130/80 mm Hg, prawidłowy poziom cukru we krwi 105 mg/dl. Następnie zadaniem uczniów było wykonanie od jednego do trzech zadań konkursowych. W konkursie wzięło udział bardzo wielu uczniów, którzy wykonali plakaty, formy przestrzenne, origami, gry dydaktyczne, wyszywanki. Prace wykonane były na bardzo wysokim poziomie. Każdy z uczestników konkursu otrzymał nagrodę rzeczową ufundowaną przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczurowej. Konkurs przeprowadziły nauczycielki matematyki: pani Grażyna Antosz i Magdalena Szychta.

Organizatorzy konkursu oraz uczniowie serdecznie dziękują Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczurowej za okazaną pomoc finansową, która została przeznaczona na zakup nagród w postaci gier planszowych i strategicznych, książek i pomocy dydaktycznych.
2021-2022

2021-2022





© PSP Zaborów 2021