FINALISTKA MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU PRZYRODNICZEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE

5 marca 2014 roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 53 im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Krakowie odbył się wojewódzki etap konkursu przyrodniczego organizowany Kuratorium Oświaty w Krakowie. Konkurs miał na celu rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, wyłonienie talentów, rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz promowanie uzdolnionych uczniów w województwie.

W konkursie naszą szkołę reprezentowała Daria Szydłowska uczennica klasy VI, która wykazała się rozległą wiedzą z zakresu przyrody rozszerzonej i znajomością dodatkowej literatury przyrodniczej i tym samym została Finalistką Małopolskiego Konkursu Przyrodniczego dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2013/2014. Uczennica przygotowywała się po kierunkiem nauczyciela przyrody pani Bogumiły Szydłowskiej.

GRATULUJEMY!

2013-2014


© PSP Zaborów 2014