KONKURS RECYTATORSKI - "TUWIM - DZIECIOM".

A26 listopada 2013 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie odbył się konkurs recytatorski poezji Juliana Tuwima. W konkursie brali udział uczniowie z kl. I-III. Każdy z uczniów recytował przygotowany przez siebie wiersz, a interpretację wierszy oceniała komisja. W skład komisji weszły: Pani Beata Nicpoń, Pani Jolanta Czachor – bibliotekarka Biblioteki Publicznej w Zaborowie, Pani Agnieszka Boroń i Pani Krystyna Giza. Po wysłuchaniu uczestników konkursu, komisja zgodnie podjęła decyzję , że wszyscy pięknie recytowali wiersze i dlatego przyznano równolegle I i II miejsca. Aby docenić wysiłek uczniów włożony w przygotowanie się do konkursu wszyscy otrzymali nagrody rzeczowe.
2013-2014


© PSP Zaborów 2013