KONKURS NA ,,STROIK BOŻONARODZENIOWY”
ORGANIZATORZY: DYREKTOR SZKOŁY, SAMORZĄD UCZNIOWSKI, BIBLIOTEKA PSP ZABORÓW

Cele konkursu:

1.Kultywowanie tradycji tworzenia dekoracji w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

2. Wyrabianie własnej inwencji twórczej w zdobnictwie ludowym.3. Poszerzanie i popularyzacja wiedzy wśród dzieci i młodzieży o tradycjach, zwyczajach i obrzędach związanych ze świętami.W ludowych zwyczajach okres poprzedzający Boże Narodzenie wiązał się z wykorzystaniem ozdób choinkowych w domach, czym niejednokrotnie zajmowały sią całe rodziny. Ozdoby wykonywane z kolorowego papieru, bibuły, słomy, ziaren zbóż, orzechów szyszek świadczyły o ogromnej pomysłowości twórców, a przede wszystkim łączyły pokolenia w przekazywaniu tradycji bożonarodzeniowej.Regulamin konkursu:1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie stroika bożonarodzeniowego.2. Technika wykonania prac jest dowolna, preferowane materiały naturalne.3. Prace zakupione, zgłoszone do konkursu, nie będą oceniane.4. Przy ocenie prac brana będzie pod uwagę wierność motywów regionalnych, estetyka wykonania i wkład własny.5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę. Prace można składać do 14 grudnia 2016 r. do godz. 14,00 w bibliotece szkolnej.6. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród i upominków odbędzie się 15 grudnia 2016 roku podczas Świątecznej Wystawy.7. Zgłoszenie stroików do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o którym mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 63) oraz do publikacji w internecie.

© PSP Zaborów 2016