POTRÓJNY SUKCES UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZABOROWIE W KONKURSIE "U MNIE – PRZEWODNIK SZCZUROWSKI”.

Trzy prace multimedialne przygotowali uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie na konkurs ,,U mnie – przewodnik szczurowski”, są to prezentacja multimedialna o historii dworów i ich mieszkańców w Szczurowej, Zaborowie i Dołędze ,,Zapomniani przez historię, ale nie przez ludzi”- przygotowana przez uczennice klasy III G Aleksandrę Bednarczyk i Małgorzatę Mądrzyk (IV miejsce), prezentacja multimedialna ,,Mój Zaborów. Moje miejsce na Ziemi” – przygotowana przez uczennicę klasy II G Julię Boroń (I miejsce). Opiekę merytoryczną nad obydwoma zespołami sprawował mgr inż. Mieczysław Chabura. Trzecią prezentację multimedialną ,,Walory przyrodniczo-historyczne Ziemi Zaborowskiej” przygotowali uczniowie klasy VI Kamil Pochroń i Karol Bratko (II miejsce), zaś opiekę sprawowała mgr Bogumiła Szydłowska. Organizatorem konkursu ,,U mnie – przewodnik szczurowski” było Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej, zaś konkurs był organizowany w ramach projektu ,,Atlas małej ojczyzny – mikrotoponimia regionu szczurowskiego”, dotowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Udział w konkursie polegał na opracowaniu w wybranej formie legend, historii i opisu miejsc, planu spaceru lub wycieczek po Gminie Szczurowa. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja, w skład której wchodzili pracownicy Instytutu Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie: dr hab. Kazimierz Sikora, mgr Barbara Żebrowska oraz pracownicy GCKCziS w Szczurowej: Michał Pastuch, Grzegorz Zarych i Maria Chotecka. Wręczenie cennych nagród i pamiątkowych dyplomów uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie nastąpiło podczas uroczystej gali 16 listopada 2017 roku. Serdecznie gratulujemy nagrodzonym uczniom i opiekunom.


2017-2018


2017-2018

© PSP Zaborów 2017