GMINNY KONKURS WCZESNEJ PROFILAKTYKI „NIE” DLA NAŁOGÓW I CYBERPRZEMOCY

Dwie uczennice naszej placówki: Wiktoria Mądrzyk (opiekun Agnieszka Boroń) i Gabriela Liro (opiekun Teodozja Turaczy) wzięły udział w Gminnym Konkursie plastycznym„NIE” DLA NAŁOGÓW I CYBERPRZEMOCY. Konkurs, odbywający się rokrocznie w Uściu Solnym, ma na celu szerzenie profilaktyki uzależnień. W tym roku w działaniach plastycznych pojawiło się nowe słowo „cyberprzemoc”. I tak młodsi uczestnicy, (klasy I-III) mieli za zadania wykonać pracę plastyczną techniką kolażu dotyczącą uzależnienia od komputera i problemu cyberprzemocy. W drugiej grupie wiekowej (klasy IV-VI) uczestnicy wykonywali pracę wyklejanie plasteliną. Zanim przystąpili do zadań, musieli zaprezentować to, nad czym będą pracować. Jury konkursowe, powołane przez organizatorów, oceniało: pomysłowość, estetykę, przekaz, czytelność elementów.

W tej kategorii Gabriela Liro zajęła II miejsce. Zaprezentowała pracę, która stanowi nawiązanie do obrazu Edwarda Muncha „Krzyk”, namalowanego w 1893 roku. Tak, jak artysta zobaczył krwistoczerwone niebo o zachodzie słońca i poczuł „…nieskończony krzyk przepływający przez naturę”, tak Gabrysia ludzi uzależnionych kojarzy z postaciami nieszczęśliwymi, pełnymi lęku, obaw i chęci wyrwania się do świata ludzi wolnych od uzależnień. Oni krzyczą, jak na obrazie Muncha, czasem bezgłośnie. Jej praca różni się jednak od obrazu. Nie ma mostu, a most jest symbolem przejścia z jednego brzegu na drugi. Człowiek uzależniony nie widzi mostu, bo jest niespokojny, „zawirowany” - co prezentuje faktura tła. Jest skupiony tylko na uzależniającej go substancji. Wokół ciemne barwy symbolizują ciemność we wnętrzu człowieka. Tylko otwarte usta i oczy, skierowane na nas mówią; ”Pomóż mi!”
I my musimy mu pomóc, bo krzyk uzależnionego to krzyk rozpaczy.

2013-2014


© PSP Zaborów 2014