Zaborów: Dzwonnica i kościół parafialny

Dzwonnica przy kaplicy drewnianej wybudowana została w 1830 roku, gdy w Zaborowie nie było jeszcze parafii a ksiądz Ignacy Obrębski był tylko administratorem, kolatorem zaś właściciel dworu zaborowskiego Franciszek Radecki. Ma konstrukcję drewnianą, słupową, jest szalowana, o pochylonych ścianach, nakryta hełmem baniastym pobitym gontami. Dzwonnica zaborowska stanowi jeden z obiektów zabytkowych na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. Obecny kościół parafialny wybudowany został w latach 50 -XX wieku na miejscu kościoła drewnianego fundowanego w roku 1835 przez Teresę Radecką. Przy kościele znajdują się kamienne pomniki księdza Ignacego Obrębskiego i księdza Pawła Ujejskiego, którzy zostawili po sobie dobrą pamięć wśród parafian.
zabytki

zabytki

zabytki
© PSP Zaborów 2011