,,KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ’’Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Zaborowie wzięła udział w rządowym programie wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Efektem tych działań jest zakup nowych 94 książek do biblioteki szkolnej, za kwotę 1625 złotych. Książki te uatrakcyjnią dotychczasowy księgozbiór szkolnej biblioteki i przyczynią się do podniesienia czytelnictwa wśród uczniów.
2015-2016

© PSP Zaborów 2015