WERNISAŻ TRADYCJI - KUCIE KONI


Dnia 20 października 2011 uczniowie Szkoły Podstawowej w Zaborowie Michał Mądrzyk i Kamil Bratko reprezentowali szkołę na Wernisażu tradycji "Jak to dawniej bywało" w Szczurowej. Celem przeglądu było poznanie i krzewienie ludowych tradycji regionalnych, przybliżenie funkcji dawnych sprzętów, rozwijanie uzdolnień i kreatywności dzieci oraz promowanie artystycznych uzdolnień uczniów.
Przedstawiciele naszej szkoły prezentowali KUCIE KONI jako jedną z ważnych czynności pielęgnacyjnych przy zwierzętach. Nasze prezentacja składała się z informacji o kuciu koni i kowalach oraz z filmu przedstawiającego wywiad z kowalem Stanisławem Płachno z Pojawia i pokaz kucia konia. Film został nagrany podczas wycieczki do kuźni Pana Płachno wiosną 2011r.
kl0
© PSP Zaborów 2011