„MAŁY MISTRZ”


W roku szkolnym 2015 / 2016 uczniowie klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaborowie przystąpili do realizacji programu „Mały Mistrz”.Program skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych. Ideą programu jest propagowanie aktywnej postawy uczniów. Formuła „Małego Mistrza” opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką.

Bloki te to: Rowerzysta-Turysta, Gimnastyk-Tancerz, Saneczkarz-Narciarz-Łyżwiarz, Piłkarz, Lekkoatleta, Pływak-Wodniak.

Zaproponowane sprawności mogą być prowadzone przez nauczyciela w ciągu trzech lat nauki w klasach I–III, z tym, że z każdym rokiem zwiększają się wymagania, którym powinno sprostać dziecko. Nauczyciel może w kolejnych latach zmieniać niektóre sprawności i np. w I klasie w ramach sprawności “Piłkarz” realizować zajęcia piłki nożnej, a w następnych latach np. koszykówki czy siatkówki.

Uczniowie po opanowaniu kolejnych sprawności i umiejętności ruchowych otrzymują odznakę, którą wklejają do specjalnej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuł „Małego Mistrza”.

Program „Małego Mistrza” pomaga nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej i współpracującym nauczycielom wychowania fizycznego w:

• dostosowaniu zajęć w klasach I-III do nowej podstawy programowej,

• monitorowaniu stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów szkół podstawowych,

• zintegrowaniu zajęć ruchowych z innymi zadaniami edukacyjnymi.
© PSP Zaborów 2015