,,NARKOTYKI ALBO WOLNOŚĆ. WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE”.


W dniu 22 grudnia 2015 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie odbył się warsztaty profilaktyczno-integracyjne, których celem było uświadomienie młodym ludziom jak zgubne w skutkach może być zażywanie narkotyków i innych środków odurzających. Uczniowie wysłuchali prelekcji na ten temat a następnie podzielili się na grupy klasowe, w których pracowali nad przydzielonymi zadaniami. Uczniowie z klas 0a, 0b, I, II i III wykonywali głównie prace plastyczne, zaś uczniowie klas IV, V i VI uczestniczyli w części warsztatowej, koncentrując się nad przyczynami, skutkami i zapobieganiem narkomanii. Nad całością warsztatów czuwali wychowawcy poszczególnych klas, zaś całość projektu wymyśliły i opracowały nauczycielki Paulina Kałuża, Dominika Łucarz i Magdalena Szpilka. Po zakończonej pracy w grupach nastąpiła prezentacja wypracowanych rozwiązań. Uczniowie w bardzo precyzyjny i profesjonalny sposób przedstawili wyniki swoich prac, dochodząc do wspólnego wniosku, że narkotyki to wielkie zło, które zabija młodych ludzi, nie dając im szans. Nadmienić należy, że również młodsze klasy zaprezentowały bardzo ciekawe i odważne prace plastyczne, które ozdobiły szkolne korytarze. Na zakończenie wszyscy uczniowie wzięli udział w słodkim poczęstunku, sfinansowanym przez Gminną Komisję Antyalkoholową w Szczurowej, której działalność dla szkół i środowiska jest nie do przecenienia. To dzięki niej szkoły mogą prowadzić zakrojoną na szeroką skalę akcję profilaktyczną.
2015-2016

© PSP Zaborów 2015