Nauczyciele pracujący w Publicznej Szkole Podstawowe im. Władysława Jagiełły w Zaborowie w roku szkolnym 2018/2019


1. mgr inż. Mieczysław Chabura dyrektor, historia, przyroda, geografia
2. mgr Joanna Ozorka – Krawczyk wicedyrektor, biologia, chemia, wdż
3. mgr Bogumiła Szydłowska  biologia, przyroda, informatyka, technika, biblioteka
4. mgr Bogumiła Rzepka   język polski, wdż
5. mgr Agnieszka Boroń  edukacja wczesnoszkolna, GK
6. mgr Krystyna Giza   edukacja wczesnoszkolna, matematyka
7. mgr Bogumiła Grocholska     edukacja wczesnoszkolna, GK
8. mgr Beata Nicpoń  wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna
9. mgr Teodozja Turaczy  język polski, muzyka, plastyka, doradztwo zawodowe
10. mgr Dominika Łucarz język angielski
11. mgr Beata Komorowicz wychowanie fizyczne
12. mgr Magdalena Szpilka matematyka, informatyka
13. mgr Katarzyna Dudek – Wiśniewska pedagog, logopeda, surdopedagog, wczesne wspomaganie, rewalidacja
14. ks. mgr Paweł Kurzeja religia
15. mgr Grażyna Antosz matematyka, fizyka, technika
16. mgr Urszula Stańczyk język polski, wychowanie fizyczne
17. mgr Ewa Borowiec geografia, edb
18. mgr Anatolij Rapicki język angielski, język niemiecki
19. mgr Anna Całka – Kosała język niemiecki
20. mgr Mateusz Michalski historia, wiedza o społeczeństwie
21. mgr Katarzyna Biedrońska wychowanie fizyczne
22. mgr Maria Wojdak psycholog
23. mgr Małgorzata Czuchra wczesne wspomaganie, fizjoterapeuta
  • NAUCZYCIELE, DYREKTORZY I PRACOWNICY SZKOŁY W LATACH OD 1844 DO 2018  • © PSP Zaborów 2018