ŚWIĘTO ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI

ODSŁONIĘCIE ODNOWIONEGO KRZYŻA GRUNWALDZKIEGO I PAMIĄTKOWEJ TABLICY W 600 - SETNĄ ROCZNICĘ BITWY POD GRUNWALDEM.
13 listopada 2011 roku w kościele parafialnym w Zaborowie odbyły się podniosłe uroczystości upamiętniające 93 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę, która po 123 latach zaborów wybijała się na niepodległość.
11 listopad


Gdy w listopadzie 1918 roku klęska państw centralnych była przesądzona, Polacy postanowili wykorzystać szansę na utworzenie własnego państwa. W dniu 11 listopada 1918 roku uwolniony z więzienia Józef Piłsudski przejął władzę nad powstającym wojskiem polskim. Członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej przystąpili do rozbrajania żołnierzy niemieckich stacjonujących na ziemiach polskich. Jednocześnie zaczęto także organizować polskie władze. Wkrótce podporządkowały się one Józefowi Piłsudskiemu, który miał rządzić aż do czasu zwołania sejmu. Tegoroczne uroczystości niepodległościowe połączyliśmy z odsłonięciem i poświęceniem odnowionego krzyża grunwaldzkiego oraz tablicy pamiątkowej. 15 lipca 1910 roku miało miejsce w Zaborowie odsłonięcie małego kopczyka na którym ustawiono krzyż, zwany grunwaldzkim, który upamiętniał 500 - rocznicę zwycięskiej bitwy połączonych wojsk polskiego króla Władysława Jagiełły nad Zakonem Krzyżackim. W tym czasie w Krakowie na placu Jana Matejki odsłonięto monumentalny pomnik grunwaldzki, który ufundował narodowi polskiemu światowej sławy pianista i późniejszy premier Ignacy Jan Paderewski, w Niepołomicach usypano kopiec grunwaldzki, a w pobliskiej Szczurowej ustawiono w zachodniej części ogrodzenia kościelnego figurę królowe Jadwigi, żony Władysława Jagiełły, późniejszej świętej. Krzyż ustawiono przy drodze z Zaborowa do Jadownik Mokrych, na skraju lasu, tuż za cmentarzem parafialnym w Zaborowie. Inicjatorami powstania pomnika i upamiętnienia tej wielkiej bitwy byli: ksiądz proboszcz Józef Nikiel, powszechnie szanowany kapłan, kierownik szkoły Józef Prelich, biorący czynny udział w Powstaniu Styczniowym roku 1863 w partii generała Mariana Langiewicza oraz wójt zaborowski Stanisław Walczak. Po uroczystym nabożeństwie w kościele parafialnym poświęcono krzyż, który od tej chwili był miejscem patriotycznych spotkań dzieci i młodzieży zaborowskiej z okazji świąt narodowych (3 maja - święto uchwalenia Konstytucji, 11 listopada - Święto Odzyskania Niepodległości). Tak było do roku 1939. Jak wspominają żyjący do dnia dzisiejszego byli uczniowie Szkoły Powszechnej w Zaborowie, dziatwa szkolna z okazji świąt państwowych maszerowała pod ten krzyż, gdzie odbywały się uroczyste akademie patriotyczne. W czasie II wojny światowej i w okresie PRL - u, nie organizowano już uroczystości, inne obowiązywały święta i wartości. W latach osiemdziesiątych XX wieku z inicjatywy księdza proboszcza Jana Kiełbasy, krzyż odnowiono a teren uporządkowano. Jednak od tego czasu upłynęło ponad 20 lat i potrzebna była znów renowacja krzyża, aby godnie upamiętniał chwałę oręża polskiego.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. celebrowaną przez proboszcza parafii Zaborów kś. Piotra Ścipienia, odprawianą w intencji narodu.
11 listopad

11 listopad

11 listopad

11 listopad

11 listopad

11 listopad

11 listopad

11 listopad

Po Mszy św. zebrani uczestniczyli w okolicznościowej akademii przygotowanej przez uczniów Szkoły Podstawowej w Zaborowie pod kierunkiem Pani Bogumiły Rzepka i Pani Bogumiły Szydłowskiej.
11 listopad

11 listopad

11 listopad

11 listopad

11 listopad

Następnie uczestnicy uroczystości udali się pod krzyż ,,grunwaldzki”, który znajduje się przy drodze do Jadownik Mokrych. Odnowiony krzyż oraz nowa tablica upamiętniająca 600 rocznicę zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem zostały poświęcone przez księdza proboszcza. Z kolei kwiaty i znicze pod tablicą złożyli dzieci i młodzież szkolna oraz mieszkańcy Zaborowa i okolic. Drewniany krzyż odnowił Pan Ryszard Cierniak - przedsiębiorca pogrzebowy z Zaborowa, któremu tą drogą składamy podziękowania i wyrazy wdzięczności. Pomysłodawcą i autorem tablicy jest zaś Pan Władysław Wojnicki - właściciel firmy kamieniarskiej z Zaborowa, który od kilku już lat współpracuje z dyrekcją Szkoły Podstawowej w Zaborowie. Jako lokalny patriota, uwiecznia w granicie historię swojej "małej Ojczyzny”, którą jest Ziemia Zaborowska.
11 listopad

11 listopad

11 listopad

11 listopad

11 listopad

11 listopad

11 listopad

11 listopad

11 listopad
Uroczystości te były planowane w roku ubiegłym, w lipcu, jednak ze względu na powódź, która nawiedziła nasz region zmuszeni zostaliśmy do przeniesienia ich na rok bieżący. W uroczystościach wzięli udział zaproszeni goście Przewodniczący Rady Gminy Szczurowa Pan Kazimierz Tyrcha, Pani Kierownik Referatu Organizacyjno - Prawnego Jolanta Serwa, radni: Marek Antosz, Agnieszka Mądrzyk i Franciszek Babło. Gośćmi szczególnymi byli członkowie Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Brzesku ze starszym cechu Panem Kazimierzem Kuralem na czele. Obecni byli zaproszeni nauczyciele czynni i emerytowani. Swój obecnością zaszczyciła nas Pani Olga Murkocińska wraz z rodziną, bratanica mjr. Jana Cierniaka, który zginął w sowieckim obozie w Charkowie w roku 1940.
Na zakończenie uroczystości Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Brzesku oraz Pan Władysław Wojnicki przekazał na ręce dyrektora szkoły Pana Mieczysława Chabury, przewodniczącej Rady Rodziców Pani Agnieszki Mądrzyk i przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego Aleksandry Jarosz nowoczesny aparat fotograficzny i DVD. Dyrektor szkoły Mieczysław Chabura dziękując za cenny dar, który uzyskała szkoła podkreślił, że posłuży on do dokumentowania przeszłości i teraźniejszości, gdyż Zaborów ma jeszcze wiele ciekawych, mało znanych postaci i wydarzeń. Dyrektor jeszcze raz serdecznie podziękował sponsorom uroczystości i wręczył okolicznościowe podziękowania dla Pana Ryszarda Cierniaka, na ręce Pana Kazimierza Kurala dla Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Brzesku oraz dla Pana Władysława Wojnickiego. Z kolei Przewodniczący Rady Gminy Szczurowa Pan Kazimierz Tyrcha w ciepłych słowach podziękował Panu Władysławowi Wojnickiemu za pracę społeczną na rzecz szkół, parafii i gminy i wręczył mu medal okolicznościowy Gminy Szczurowa za dotychczasową działalność na rzecz społeczności lokalnej.

11 listopad

11 listopad

11 listopad


© PSP Zaborów 2011