ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI8 11 listopada 2016 roku mija 98 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę, która po 123 latach zaborów wybijała się na niepodległość. Gdy w listopadzie 1918 roku klęska państw centralnych była przesądzona, Polacy postanowili wykorzystać szansę na utworzenie własnego państwa. W dniu 11 listopada 1918 roku uwolniony z więzienia Józef Piłsudski przejął władzę nad powstającym wojskiem polskim. Członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej przystąpili do rozbrajania żołnierzy niemieckich stacjonujących na ziemiach polskich. Jednocześnie zaczęto także organizować polskie władze. Wkrótce podporządkowały się one Józefowi Piłsudskiemu, który miał rządzić aż do czasu zwołania sejmu. O tych ważnych dla nas Polaków wydarzeniach historycznych przypomniano podczas apelu szkolnego, poświęconego temu świętu. Obszerne tło historyczne i przebieg tych wydarzeń przedstawił zebranym dyrektor szkoły Mieczysław Chabura, który podkreślił znaczenie odzyskania niepodległości dla Polaków. Przedstawił również sylwetki najwybitniejszych Polaków, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości. Byli to Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Wincenty Witos, Jan Paderewski i Wojciech Korfanty. Obecnie 11 listopada to jedno ze świąt, które obchodzimy w poczuciu dumy z naszej tożsamości narodowej. Apel upamiętniający i śpiewy patriotyczne przygotowała nauczycielka Dominika Łucarz.

2016-2017


© PSP Zaborów 2016