ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
„ŻEBY POLSKA BYŁA POLSKĄ”


Gdy w listopadzie 1918 roku klęska państw centralnych była przesądzona, Polacy postanowili wykorzystać szansę na utworzenie własnego państwa. W dniu 11 listopada 1918 roku uwolniony z więzienia Józef Piłsudski przejął władzę nad powstającym wojskiem polskim. Członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej przystąpili do rozbrajania żołnierzy niemieckich stacjonujących na ziemiach polskich. Jednocześnie zaczęto także organizować polskie władze. Wkrótce podporządkowały się one Józefowi Piłsudskiemu, który miał rządzić aż do czasu zwołania sejmu. Tegoroczne uroczystości niepodległościowe w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie miały bardzo uroczysty charakter. Klasa IV pod opieką polonisty Pani Teodozji Turaczy, poezją i prozą przedstawiła najważniejsze wydarzenia historyczne, związane z odzyskaniem niepodległość. Całość uświetnił śpiew pieśni i piosenek patriotycznych, które przygotowała wraz z Samorządem Uczniowskim Pani Dominika Łucarz. Dopełnieniem była piękna dekoracja wykonana przez Panią Annę Całka-Kosała. Ten listopadowy dzień był dla wielu z nas zadumą i refleksją nad minionymi latami i trudną historią narodu polskiego.


2017-2018


2017-2018


2017-2018


2017-2018

© PSP Zaborów 2017