SZKOŁA PODSTAWOWA W ZABOROWIE NA TERENIE OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU.

W ostatnim czasie na placu przed szkołą zainstalowana została pięknie wykonana w drewnie tablica informująca o miejscu wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Zaborowie wraz z otaczającym ją terenem znajduje się w granicach Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego, który położony jest w zachodniej części Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska, na terenie części gmin Borzęcin, Radłów, Wierzchosławice, Wojnicz, Wietrzychowice i Szczurowa. Z części gminy Szczurowa do obszaru chronionego krajobrazu należą tereny na wschód od drogi powiatowej, biegnącej od mostu na rzece Uszwicy, na Włoszynie do Woli Przemykowskiej - Natkowa, tj. wschodnia część Zaborowa i Woli Przemykowskiej, cały obszar Pojawia i Dołęgi. Zajmuje powierzchnię 20 336 ha, z czego prawie 40% stanowią lasy, śródleśne łąki, bagna, łęgi moczary i stawy. Dominuje kontynentalny bór mieszany i grąd subkontynentalny, bór sosnowy i łęg olszowy. Głównymi gatunkami są: sosna zwyczajna, dąb szypułkowy, brzoza brodawkowata, olsza czarna, grab zwyczajny, jesion wyniosły, świerk pospolity i modrzew. Do najbardziej charakterystycznych gatunków należą: szafran spiski, widłak torfowy i rosiczka okrągłolistna. Do gatunków objętych całkowitą ochroną prawną, znajdujących się na terenie Radłowsko - Wietrzychowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu należą: salwinia pływająca, wawrzynek wilczełyko, storczyk plamisty, gnidosz rozesłany, grążel żółty, storczyk szerokolistny. Częściową ochroną objęte są: grzybień biały, konwalia majowa, kalina koralowa, kruszyna pospolita i bagno zwyczajne. Bogaty jest również świat zwierząt, a to ze względu na różnorodność środowisk bytowania. Faunę stanowią: sarna, jeleń, dzik, kuna leśna, gacek szary, jeż, zając szarak, bocian czarny, brodziec, bąk, myszołów, kuropatwa, bażant, jaszczurka zwinka, padalec, żmija zygzakowata, traszka, ropucha i inne. Tereny te w części należące do gminy Szczurowa mają ciekawą i bogatą przyrodę, ale również historię. Na terenie Zaborowa można oglądać zabytkowy dwór, rokokowo-klasycystyczny z XIX wieku, należący do rodziny Dąbskich, przed nim trzy dęby szypułkowe, będące pomnikami przyrody. Ciekawie prezentuje się kościół parafialny pod wezwaniem NMP i zabytkowa XIX wieczna drewniana dzwonnica, będąca na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. Na północ od kościoła, w stronę lasu zabytkowy cmentarz, z centralnie umiejscowioną kaplicą właścicieli Dołęgi: Bratkowskich, Pikuzińskich, Gunterów, Wolskich, Tumidajskich oraz znanego pisarza, uczestnika Powstania Styczniowego Ignacego ,,Sewera" Maciejowskiego. Obok kaplicy nagrobki rodzin szlacheckich z Zaborowa: Radeckich, Zabłockich Niedzielskich i Dąbskich oraz pierwszego kierownika Szkoły Powszechnej w Zaborowie, również powstańca z 1863 roku Józefa Prelicha. We wschodniej części cmentarza, wydzielona kwatera poległych w 1915 roku żołnierzy, którzy zginęli w czasie walk nad Dunajcem. W miejscowości Dołęga dworek przekazany przez ostatnią właścicielkę Panią Jadwigę Tumidajską na rzecz skarbu państwa z przeznaczeniem na Muzeum Młodej Polski i Powstania Styczniowego. Wokół dworku park i historyczna kapliczka, będąca świadkiem wydarzeń na przestrzeni wieków. Radłowsko-Wierzchosławicki Obszar Chronionego Krajobrazu jest cennym i bogatym skupiskiem flory, fauny i dlatego należy go chronić, aby tak jak do tej pory zachować jego bioróżnorodność i niewielki stopień przekształcenia . Aby to utrzymać musimy edukować dzieci młodzież. Z tą myślą w naszej szkole będą realizowane zajęcia z zakresu ekologii, biologii, geografii, przyrody i historii, które przybliżą tą tematykę.
2019-2020

© PSP Zaborów 2019