OCZYSZCZACZ POWIETRZA DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO.

w dniu 10 października 2018 roku Oddział Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie wzbogacił się o oczyszczacz powietrza, przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Jacka Krupę. Podczas przekazania oczyszczacza powietrza odczytano list Pana Marszałka, w którym podkreślono szkodliwy wpływ na zdrowie zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu. Następnie Pani Patrycja Świerad wspólnie z Panią Beatą Nicpoń przeprowadziły wśród dzieci Oddziału Przedszkolnego lekcję edukacyjną o ochronie powietrza. Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w zabawie i wykazały się dużą wiedzą ekologiczną. Na koniec zostały obdarowane drobnymi upominkami.
2018-2019
© PSP Zaborów 2018