OD PIERWSZAKA DO STRAŻAKA

Pod tym hasłem dn. 30 października 2012 roku odbyła się w naszej szkole impreza edukacyjna. Rozpoczęcie nastąpiło o godzinie 800 na szkolnej hali sportowej. Koordynator projektu, naczelnik tutejszej OSP, druh Marek Łucarz przedstawił harmonogram dnia oraz wygłosił krótką prelekcję na temat działań Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz zagrożeń wynikających z pełnionej służby. Następnie, ratownik medyczny, druh Piotr Wiśniewski zaznajomił uczniów z zakresem swoich obowiązków oraz sposobem postępowania w trakcie zagrożenia życia lub zdrowia.

1"

Kolejną częścią dnia były zajęcia praktyczne z wykorzystaniem wiedzy zdobytej podczas wcześniejszych prelekcji oraz wycieczki do Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Klasy I-VI zostały podzielone na cztery grupy:
Pierwsza grupa konkurowała w sztafecie sportowo- pożarniczej przeprowadzonej na sprzęcie CTIF.
1"

Grupa druga ćwiczyła udzielanie pierwszej pomocy w przypadku zakrztuszenia oraz złamania kończyny jak również uczyła się prawidłowego wzywania służb specjalnych do konkretnego wypadku.
1"

Grupa trzecia wykonywała prace plastyczne dotyczące działań straży pożarnej.
1"

Grupa czwarta pisała wypracowanie na temat: Moje wspomnienia z wycieczki do Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach”.
1"

Wszystkie te konkurencje były oceniane w skali 1-10.
Wyniki konkursu: Kategoria I-III
I miejsce - klasa I 38 pkt.
II miejsce - klasa II 27 pkt.
III miejsce - klasa III 21 pkt.
Kategoria IV-VI
I miejsce - klasa VI 43 pkt.
II miejsce - klasa V 40 pkt.
III miejsce - klasa IV 38 pkt.
Pamiątkowe puchary oraz dyplomy wręczył Dyrektor Szkoły, pan Mieczysław Chabura. Wszyscy uczestnicy tego mini projektu oraz opiekunowie dostali pamiątkowe smycze oraz breloki. Po wielu trudach i zmaganiach nadszedł czas na poczęstunek.
1"

Nad organizacją oraz przebiegiem tej imprezy czuwali wolontariusze: Marek Czarnik, Piotr Hajto, Marcin Tarlaga oraz Justyna Siudut będący uczestnikami projektu „Przez wolontariat do obywatelskości – Ochotnicza Straż Pożarna platformą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na terenach wiejskich”. Projekt ten był realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współ pracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
1"


© PSP Zaborów 2012