OWOCE W SZKOLE


Od października 2012 roku w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie realizowany jest kolejny projekt ,,Owoce w szkole”. Wniosek do Agencji Rynku Rolnego w Krakowie złożony został już w roku szkolnym 2009/2010. Rozpatrzony został pozytywnie, jednak ze względu na fakt, że nie znalazł się dostawca, który mógłby dostarczać świeże owoce do szkoły nie mógł być realizowany. W roku szkolnym 2010/2011 dyrekcja szkoły ponownie złożyła wniosek do Agencji Rynku Rolnego. Tym razem się udało, znalazł się dostawca z Krakowa, który trzy razy w tygodniu dowozi świeże owoce. Program ten skierowany jest do uczniów klas I - III szkół podstawowych. Celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększanie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne. Nadmienić należy, że nasza szkoła należy od 6 lat do sieci szkół promujących zdrowy styl życia. Posiadamy aktualny Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowy Tryb Życia nadany przez Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego.


2011-2012
© PSP Zaborów 2012