OWOCE W SZKOLE


Od października 2013 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie realizowana będzie kolejna edycja projektu ,,Owoce w szkole”. Wniosek do Agencji Rynku Rolnego w Krakowie złożony został już we wrześniu przez dyrekcję szkoły. Rozpatrzony został pozytywnie. W roku szkolnym 2013/2014 owoce i warzywa dostarczane będą do szkoły trzy razy w tygodniu. Program ten skierowany jest do uczniów klas I - III szkół podstawowych. Celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększanie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne. Nadmienić należy, że nasza szkoła należy od 9 lat do sieci szkół promujących zdrowy styl życia. Posiadamy aktualny Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowy Tryb Życia nadany przez Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego.


2011-2014
© PSP Zaborów 2013