OWOCE W SZKOLE


Od września 2016 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie realizowana będzie kolejna edycja projektu ,,Owoce w szkole”. Wniosek do Agencji Rynku Rolnego w Krakowie złożony został już we lipcu przez dyrekcję szkoły. Rozpatrzony został pozytywnie. W roku szkolnym 2016/2017 owoce i warzywa dostarczane będą do szkoły trzy razy w tygodniu. Program ten skierowany jest do uczniów klas I - III szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych. Celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększanie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne. Nadmienić należy, że nasza szkoła należy od 13 lat do sieci szkół promujących zdrowy styl życia. Posiadamy aktualny Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowy Tryb Życia nadany przez Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego.


2011-2016
© PSP Zaborów 2016