OWOCE W SZKOLE


Od września 2017 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie realizowana jest kolejna edycja projektu ,,Owoce i warzywa w szkole”. Wniosek do Agencji Rynku Rolnego w Krakowie Dyrektor szkoły złożył w miesiącu czerwcu 2017 roku. Rozpatrzony został pozytywnie. W roku 2017/2018owoce i warzywa mają być dostarczane trzy razy w tygodniu. Program jest skierowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych. Celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży, poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie. Nadmienić należy, że nasza szkoła uzyskała w roku 2006 Certyfikat Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowy Styl Życia.


2011-2015
© PSP Zaborów 2015