ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE
Program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów klasy VI.


W maju 2015 roku w naszej szkole realizowany był program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów klasy VI - „Znajdź właściwe rozwiązanie”. Głównym celem programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjum. Akcja odbyła się pod patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Brzesku.

W ramach realizacji programu uczniowie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych o następującej tematyce:

1. Integracja grupy, wyłonienie liderów. Uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do niepalenia - warsztat I.

2. Ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede wszystkim konieczność odpowiedniego odżywiania i czystego powietrza – warsztat II.

3. Przekazanie wiadomości o zachowaniach asertywnych, uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie mechanizmów nacisku grupowego wraz z nauczeniem się sposobów odmowy – warsztat III.

4. Uczenie rozpoznawania odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie mechanizmów konfliktu, jak również uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami – warsztat IV.

5. Uczenie umocnienia poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego myślenia o sobie i kształtowania ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi - warsztat V.

W czasie tych warsztatów uczniowie wykazali się dużą wiedzą na temat skutków palenia tytoniu. Zajęcia były znakomitą okazją do wymiany przez uczniów własnych spostrzeżeń dotyczących sposobów odmawiania paleniu papierosów. Uczniowie nauczyli się rozpoznawać różne typy własnych zachowań: agresywne, uległe i asertywne. Poznali sposoby radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, wykonywali również szereg ćwiczeń, które miały im przybliżyć tą tematykę. Podsumowaniem warsztatów było wykonanie przez uczniów plakatów, oraz ich prezentacja na forum klasy. Program realizowała i warsztaty przeprowadziła nauczycielka Magdalena Szpilka.

2014-2015
© PSP Zaborów 2015