PAMIĘĆ O ZMARŁYCH.

Troska o groby tych, którzy już od nas odeszli do wieczności jest wyrazem naszej pamięci. W tym roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie wraz ze swymi nauczycielami uporządkowali mogiły żołnierskie z czasów I wojny światowej, groby nauczycieli, którzy w tej szkole uczyli i miejsca pamięci narodowej. Dzięki pomocy finansowej Urzędu Gminy w Szczurowej zakupiono kwiaty i znicze. Uczniowie wykonali wiązanki i wieńce, które złożono w przeddzień Święta Zmarłych. W pierwszej kolejności kwiaty złożono na grobach, w których spoczywają: pierwszy kierownik Szkoły Powszechnej w Zaborowie Józef Prelich wraz z małżonką Karoliną, kierownik szkoły z Dołęgi Teodor Kupiak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaborowie Franciszek Jurkowski wraz z małżonką Aleksandrą, nauczycielka Antonina Gluzowa oraz księża uczący w zaborowskiej szkole. Nie zapomniano również o rodzinie Prociuków i Mików oraz właścicielach dworu w Zaborowie – Dąmbskich, Żdzieńskich, Zabłockich, Radeckich i Dołęgi Tumidajskich. Troską objęto również Krzyż Grunwaldzki, upamiętniający 500 – rocznicę bitwy pod Grunwaldem.

Kwiaty złożono i zapalono znicze również na innych grobach nauczycielskich, przed tablicą upamiętniającą Jędrzeja Cierniaka, pomnikiem ofiar I i II wojny światowej oraz symbolicznie przed dębami pamięci: kpt. Jana Cierniaka, mjr Józefa Majki i por. Władysława Woźniczki oraz przed tablicą smoleńską. Groby żołnierskie pokryły wiązanki z kwiatami w kolorach biało-czerwonych. Choć w przeważającej większości byli innej narodowości, to tu zakończyli swą ziemską wędrówkę i spoczęli na zawsze w zaborowskiej ziemi. Tą drogą pragnę również serdecznie podziękować rodzicom, uczniom, pracownikom obsługi i nauczycielom naszej szkoły, że w tak trudnej sytuacji epidemiologicznej kraju wykazali tyle zrozumienia i empatii. Wszyscy zdaliśmy egzamin z patriotyzmu na celująco. Bardzo Wam za to dziękuję. Dyrektor szkoły
2021-2022

2021-2022

2021-2022

2021-2022

2021-2022

2021-2022

© PSP Zaborów 2021