„SZUKAŁEM WAS, TERAZ WY DO MNIE PRZYCHODZICIE”

Poranek 8 maja 2013 roku był niezwykle słoneczny. Wtedy to uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaborowie wyruszyli w pielgrzymce pod pomnik Jana Pawła II chcąc w ten sposób upamiętnić postać tego wielkiego Polaka, który od dwóch lat należy do grona błogosławionych. Ze śpiewem i modlitwą na ustach podążaliśmy do Dołęskiej Kaplicy wzbudzając zainteresowanie i wywołując uśmiech na twarzach okolicznych mieszkańców i uczestników ruchu. Na miejscu, grupa uczniów z klas IV-VI przedstawiła montaż słowno-muzyczny oddając cześć naszemu ukochanemu Ojcu Świętemu. Następnie ksiądz Marek Kita poprowadził nabożeństwo majowe. Kolejnym punktem tej uroczystości było złożenie zniczy pod pomnikiem Jana Pawła II oraz wyśpiewanie, wspólnie z przybyłymi mieszkańcami Dołęgi „Barki”, ulubionej pieśni naszego Papieża. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się przy Kapliczce obok Dworu w Dołędze, gdzie odpoczywając w cieniu drzew wysłuchaliśmy jej krótkiej historii wygłoszonej przez Pana Dyrektora Mieczysława Chaburę. Do szkoły powróciliśmy zmęczeni ale radośni i ubogaceni duchem.
  Pielgrzymka Dołęga

  Pielgrzymka Dołęga

  Pielgrzymka Dołęga

  Pielgrzymka Dołęga

  Pielgrzymka Dołęga

  Pielgrzymka Dołęga

  Pielgrzymka Dołęga


© PSP Zaborów 2013