„NIE LĘKAJCIE SIĘ”- ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II


W podzięce za dar świętości życia i kanonizację, dnia 28.04.2014 r., społeczność szkolna PSP i PG w Zaborowie zorganizowała marsz pod przewodnictwem duszpasterzy parafii do miejscowości Dołęga, w której znajduje się kaplica i pomnik Papieża Jana Pawła II.W trakcie wędrówki uczniowie śpiewem i modlitwą wielbili Boga i dziękowali za wyniesienie na ołtarze Polaka- Papieża. W kaplicy uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaborowie zaprezentowali program artystyczny, poświęcony osobie Karola Wojtyły , ukazujący go jako człowieka i Papieża. Występ, w którego przygotowanie największy wkład włożyła Pani Dominika Łucarz, głęboko wzruszył licznie uczestniczących w tym wydarzeniu mieszkańców Dołęgi oraz był hołdem złożonym Wielkiemu Rodakowi. Potem wszyscy uczestniczyli we mszy dziękczynnej, koncelebrowanej przez księdza proboszcza i księdza katechetę. Całe przedsięwzięcie stanowiło kontynuację i dopełnienie przeżyć związanych z wyjątkowym wydarzeniem w historii naszego kraju- kanonizacją Papieża Jana Pawła II w dniu 27.04.2014r.
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014


© PSP Zaborów 2014