UROCZYSTOŚĆ PRZYJĘCIA UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ W POCZET CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie dnia 16 kwietnia 2013 r. odbyła się uroczystość przyjęcia uczniów kl. I na czytelników biblioteki szkolnej. Bibliotekarz Bogumiła Szydłowska i członkowie zajęć biblioteczno-świetlicowych ”Lubię bibliotekę” przygotowali inscenizację i zajęcia biblioteczne, pt. „O urwisie Krzysiu ”. Przybyłe bajkowe postacie uczyły dzieci poprawnego zachowania się w bibliotece, poszanowania książek i zachęcały do częstego korzystania ze szkolnej biblioteki. Pierwszaki w obecności zaproszonych gości, tj. Dyrektora Szkoły i wychowawcy klasy złożyły obietnicę i podpisały z opiekunem biblioteki kontrakt zobowiązujący do bycia dobrym czytelnikiem biblioteki szkolnej, nie niszczenia książek, oddawania ich w terminie i solidnego czytania wypożyczonych książek. Nowi czytelnicy otrzymali pamiątkowe zakładki a także „małe” co nieco dla posilenia ciała. Następnie uczniowie zapoznali się ze sposobem korzystania z biblioteki i wypożyczali swoje pierwsze książki. Mamy nadzieję, że książka będzie towarzyszyć im do końca życia.

  Pasowanie na czytelnika

  Pasowanie na czytelnika


© PSP Zaborów 2013