PRZYJĘCIE UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ DO BIBLIOTEKI
Po Dnia 13 grudnia odbyła się uroczystość przyjęcia uczniów kl. I na czytelników biblioteki szkolnej. Bibliotekarz Bogumiła Szydłowska w ramach lekcji bibliotecznych uczyła dzieci poprawnego zachowania się w bibliotece, poszanowania książek i zachęcała do częstego korzystania ze szkolnej biblioteki. Pierwszaki w obecności wychowawcy klasy złożyły obietnicę i podpisały z opiekunem biblioteki kontrakt zobowiązujący do bycia dobrym czytelnikiem biblioteki szkolnej, nie niszczenia książek, oddawania ich w terminie i solidnego czytania wypożyczonych książek. Następnie uczniowie zapoznali się ze sposobem korzystania z biblioteki i wypożyczali swoje pierwsze książki. Na pamiątkę tego wydarzenia otrzymały zakładki do książek wykonane przez uczniów kl.5. Mamy nadzieję, że książka będzie towarzyszyć im do końca życia.

2011-2016
2011-2016
© PSP Zaborów 2016