PIERWSZA POMOCW dniach 18- 19 luty 2015 pod patronatem OSP Zaborów odbyło się szkolenie z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy przedmedycznej, które prowadził wykwalifikowany ratownik medyczny a zarazem strażak OSP Zaborów, Krzysztof Cira.

W pierwszym dniu szkolenia uczestniczyli: druhowie OSP Zaborow, nauczyciele, dzieci i młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Zaborowie.

Szkolenie miało na celu zwrócenie uwagi na sposoby zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom oraz postępowanie w razie ich wystąpienia . A były to: zaczadzenie, oparzenie, porażenie energią elektryczną, drgawki, złamania, krwotok ,amputacja, zatrucie, nagłe zatrzymanie krążenia oraz urazy kręgosłupa. Obecni zapoznali się z zasadami wzywania pomocy medycznej i kolejności postępowania w nagłych zdarzeniach. Po skończonych wykładach uczestnicy przystąpili do ćwiczeń praktycznych. Doskonalili oni układanie chorego w pozycji bocznej bezpiecznej, wykonywali masaż serca oraz sztuczne oddychanie na fantomach, poznali obsługę AED (Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego), opatrywali złamane kończyny wykorzystując w tym celu zarówno bandaże jak i szyny medyczne.

Organizatorzy planują dalsze spotkania z zakresu pomocy przedmedycznej by dotrzeć do największej liczby odbiorców. Już dziś serdecznie na nie zapraszamy!!!

Szczegółowe info można znaleźć na profilu OSP Zaborów ( Facebook)

Oprac. Grzegorz Cira i Dominika Łucarz

2014-2015


© PSP Zaborów 2015