SZKOLENIE Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCYDnia 12 stycznia 2016 roku, studenci Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego:

1) Grzegorz Cira

2) Kamil Gawlak

3) Marcin Borowski

przeprowadzili szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Uczestniczyli w nim uczniowie klas IV-VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaborowie. Zajęcia te obejmowały wykład teoretyczny oraz ćwiczenia praktyczne. Dzieci powtórzyły numery alarmowe oraz doskonaliły umiejętność poprawnego zgłaszania zdarzeń do dyspozytora dyżurnego. W dalszej kolejności poznały sposób postępowania w razie:

• Złamań/ zwichnięć

• Ran i krwotoków

• Oparzeń

• Zasłabnięć /utraty przytomności

• Zadławień

Największym zainteresowaniem cieszyły się ćwiczenia na fantomach z resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO).

Adepci na zawodowych ratowników medycznych wykazali się dużą wiedzą i umiejętnościami. Serdecznie im dziękujemy
Spotkanie to było zorganizowane przez Członków Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa pod opieką mgr Dominiki Łucarz

2015-2016

2015-2016

2015-2016


© PSP Zaborów 2016