SZKOLENIE Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY


Dnia 13 marca 2017 roku, w ramach realizacji zadań innowacji pedagogicznej „Bezpieczny uczeń-bezpieczny świat”, odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Uczestniczyli w nim uczniowie klasy V i VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaborowie. Zajęcia te obejmowały głównie ćwiczenia praktyczne. Dzieci powtórzyły numery alarmowe oraz doskonaliły umiejętność poprawnego zgłaszania zdarzeń do dyspozytora dyżurnego. W dalszej kolejności poznały sposób postępowania w razie:

• Złamań/ zwichnięć

• Ran i krwotoków

• Oparzeń

• Zasłabnięć /utraty przytomnościNajwiększym zainteresowaniem cieszyły się ćwiczenia na fantomie z resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO).

Szkolenie to przeprowadził student ratownictwa medycznego Grzegorz Cira zaś organizatorem spotkania była mgr Dominika Łucarz.
2016-2017

© PSP Zaborów 2017