PIERWSZA POMOC

W ramach innowacji pedagogicznej „Bezpieczny uczeń- bezpieczny świat” druh, a zarazem wykwalifikowany ratownik medyczny, Grzegorz Cira przeprowadził szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Uczestniczyli w nim uczniowie klas IV-VI Publiczej Szkoły Podstawowej w Zaborowie.

Jako, że spotkania te odbywają się cyklicznie, dzieci powtarzały i utrwalały procedury postępowania w nagłych wypadkach tj. :

• zgłaszanie zdarzenia do odpowiednich służb

• złamań/ zwichnięć

• zatrzymanie krążenia

• oparzeń

• zasłabnięć /utraty przytomności

Dzięki tym działaniom dzieci wiedzą jak reagować w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu ludzkiemu.

Koordynatorem spotkania była mgr Dominika Łucarz.
2017-2018

© PSP Zaborów 2017