RODZINNY PIKNIK INTEGRACYJNY ,,RAZEM PRZECIWKO DYSKRYMINACJI”

24 października 2013 roku w obiektach sportowych Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie odbył się piknik integracyjny ,,Razem przeciwko dyskryminacji”, w którym udział wzięło 50 uczniów klas IV, V, VI tutejszej szkoły wraz ze swoimi rodzicami i nauczycielami, w sumie udział wzięło 112 uczestników. Tematem przewodnim pikniku była walka z dyskryminacją i wykluczeniem społecznym. Piknik rozpoczął dyrektor szkoły Mieczysław Chabura, który powiedział, że dyskryminacja w szkole to marginalizacja uczniów, objawiająca się poprzez traktowanie danej osoby lub grupy osób mniej przychylnie, niż innych w porównywalnej sytuacji ze względu na jakąś cechę , np. okres rozwojowy, niepełnosprawność, orientację seksualną, płeć, wyznanie religijne, narodowość, rasę lub pozycję materialną. W części artystycznej zaprezentowali się uczniowie w tańcach towarzyskich, które poznali na lekcjach wychowania fizycznego oraz przedstawili scenki mówiące o dyskryminacji w szkole. Z kolei przystąpiono do rozgrywek sportowych tj. meczu pomiędzy tatusiami i synami oraz mamusiami i córkami. W dalszej części rozegrano wiele konkurencji sprawnościowych oraz zabawowych. Rodzice nie uczestniczący czynnie w grach i zabawach sportowych, w tym czasie przygotowywali wystrój jesiennego stroju, oraz różnorakie pyszności na ten stół. Zorganizowanie pikniku było możliwe dzięki pomocy i współpracy z Wójtem Gminy w Szczurowej Panem Marianem Zalewskim oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczurowej reprezentowaną przez Panią Kierownik Halinę Łoboda. Czas szybko mijał przy grach, zabawach i wspólnej degustacji przygotowanych posiłków. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z udziału w pikniku, co wyrazili w podziękowaniach na ręce organizatorów tj. Pań Beaty Komorowicz, Dominiki Łucarz, Bogumiły Rzepki, Bogumiły Szydłowskiej i dyrektora szkoły.
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014


© PSP Zaborów 2013