SZKOLNY PLAC ZABAW

Rozpoczęły się prace ziemne przy nowo powstającym placu zabaw obok Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie. Urządzenie szkolnego placu zabaw ma umożliwić młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne, wynikające z możliwego ograniczenia spontanicznej aktywności w trakcie zajęć prowadzonych w klasach. Szkolny plac zabaw będzie przygotowany do prowadzenia z dziećmi różnych form zajęć ruchowych (na przykład: pokonywanie przeszkód, wspinanie, czworakowanie, przeskoków, przeplotów czy zwisów). Dogodnym miejscem usytuowania szkolnego placu zabaw jest sąsiedztwo boiska i hali sportowej. Szkolny plac zabaw będzie wyposażony w różnorodne drabinki, drążki, ścianki wspinaczkowe, pomosty, zjeżdzalnie, równoważnie, przeplotnie, oraz kolorowe huśtawki. Plac zabaw urządzony przy szkole będzie bezpieczny. Na placu zastosowane zostaną nowoczesne, bezpieczne nawierzchnie, zostanie właściwie rozmieszczony sprzęt oraz całość zostanie wkomponowana w pozostałe elementy krajobrazu. Ze względu na dużą przydatność edukacyjną oraz ruchową funkcję placu zabaw, wskazane jest umożliwienie dzieciom korzystania z placu zabaw po zakończeniu zajęć oraz w soboty i w niedziele, pod opieką rodziców i opiekunów. W ten sposób plac będzie mógł stać się miejscem spotkań rodzinnych, pozwalając jednocześnie na kreowanie właściwego spędzania czasu wolnego przez dzieci i rodziny.
plac zabaw

plac zabaw
© PSP Zaborów 2011