ODBIÓR TECHNICZNY PLACU ZABAW

24 listopada 2011 roku odbył się odbiór techniczny szkolnego placu zabaw, który powstał obok Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie. Znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły plac zabaw jest wyposażony w różnorakie zjeżdżalnie, drabinki, ściany wspinaczkowe, pomosty, równoważnie i inne urządzenia sportowo – rekreacyjne. Uczniowie klas I-III i Oddziału Przedszkolnego znajdującego się przy Szkole Podstawowej w Zaborowie oraz dzieci młodsze pod opieką rodziców lub opiekunów, będą mogły aktywnie i przyjemnie spędzać wolny czas.
plac zabaw

plac zabaw

plac zabaw




© PSP Zaborów 2011