PODSUMOWANIE PROGRAMU WF Z KLASĄ


W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w programie WF z KLASĄ , który organizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Celem programu było zachęcenie wszystkich dzieci do aktywnego uczestnictwa w zajęciach sportowych, lekcjach wychowania fizycznego, oraz innych formach aktywności fizycznej. Koordynatorem programu została nauczycielka wychowania fizycznego Beata Komorowicz, a osobami wspomagającymi nauczycielki Magdalena Szpilka i Dominika Łucarz. Rozpoczynając realizację programu w szkole została przeprowadzona ankieta dotycząca lekcji wychowania fizycznego i zajęć sportowo- rekreacyjnych. Pozyskane informacje wykorzystano na szkolnej debacie sportowej podczas której uczniowie również wybrali zadania do realizacji. Realizacja zadań odbywała się w przez cały rok szklony. Wszystkie zadania szczegółowo opisywane zostały na blogu WF z KLASĄ. Poprzez przeprowadzone różnego rodzaju akcje sportowe, każdy uczeń znalazł dla siebie ciekawą formę aktywności fizycznej ,w której mógł w pełni uczestniczyć. Udział w programie wzbogacił uczniów o nowe doświadczenia, którymi mogli na bieżąco dzielić się z innymi uczniami na prowadzonym blogu.
  • Blog PSP Zaborów


  • Uwieńczeniem całorocznej pracy jest otrzymany certyfikat.

    2013-2014
    >
    © PSP Zaborów 2015