PODZIĘKOWANIE ZA WSPARCIE I POMOC MATERIALNĄ

"Spałam i śniłam, że życie jest samą przyjemnością, obudziłam się i spostrzegłam, że życie jest służbą na rzecz innych.
Służyłam i zobaczyłam, że służba jest przyjemnością."
Matka Teresa z Kalkuty

W dniu 18 października 2012 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie miało miejsce ślubowanie klasy pierwszej, połączone z wręczeniem uczniom upominków przekazanych przez Panią Prezes Unii Klubów Polskich Soroptimist International Marzennę Sieprawską. Dzięki hojności tej organizacji otrzymaliśmy przybory szkolne tj. kredki ołówkowe, pastele olejne, ołówki, gumki do mazania, temperówki, długopisy, zeszyty 16 kartkowe w kratkę i linie, bloki rysunkowe, piórniki, woreczki na pantofle, nożyczki ora zmaziki. Wszystkie otrzymane bezpłatnie przybory szkolne bardzo się naszym uczniom przydadzą i posłużą im w szkole. Dyrekcja szkoły pragnie tą drogą bardzo serdecznie podziękować Pani Prezes Marzennie Sieprawskiej za okazane serce i pomoc rzeczową.

SZANOWNE PANIE Z UNII KLUBÓW POLSKICH SOROPTIMIST INTERNATIONAL.


Ofiarność ludzka to niezwykły dowód głębokiego zaangażowania oraz chęci niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. To również dowód na prawdziwość słów, którymi rozpoczęliśmy nasze podziękowanie. Wyrażamy wdzięczność i szacunek za Waszą umiejętność dzielenia się, która sprawia, że czyjeś życie staje się radośniejsze i lżejsze, a Wam samym dostarcza wiele przyjemności i zadowolenia, widocznego w momencie przekazywania naszym uczniom pomocy naukowych, przyborów szkolnych. Dziękujemy za wielkie serca i otwartość na potrzeby naszej szkoły oraz życzymy , aby słowa Matki Teresy zawsze były konkretnym doświadczeniem.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaborowie wraz z nauczycielami i uczniami.

ŚLUBOWANIE

ŚLUBOWANIE


© PSP Zaborów 2012