I MIEJSCE DLA JULII KOTWY - UCZENNICY W IV PRZEGLĄDZIE TWÓRCZOŚCI MŁODYCH POETÓW

W Bibliotece Pedagogicznej w Tarnowie, dnia 7 kwietnia, odbył się finał Przeglądu Twórczości Młodych Poetów. Z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaborowie swoje prace wysłało pięć uczennic. Komisja konkursowa w składzie: dr hab. Eliza Krzyńska-Nawrocka, Zbigniew Mirosławski i Marek Czaja miała mnóstwo pracy, gdyż nadesłano aż 161 wierszy. Jury oceniało utwory w trzech kategoriach: 10-13 lat,14-16 oraz 17-25 lat.

I tak pierwsze miejsce w grupie wiekowej 14-16 lat zdobyła Julia Kotwa- uczennica klasy VII reprezentująca Szkołę Podstawową w Zaborowie. Nie było to łatwe, gdyż rywalizowała z uczennicami ze szkół Tarnowa i całego regionu. Wyróżnienia otrzymały także dwie uczennice wymienionej szkoły: Magdalena Gawor ( 10-13 lat) oraz Julia Czuj (14-16 lat).

Biblioteka zapowiedziała wydanie tomiku z najlepszymi wierszami. Najprawdopodobniej odbędzie się to po wakacjach. Nie będzie to pierwszy tomik z wierszami uczniów zaborowskiej szkoły, gdyż wcześniej wiersze młodych poetów pojawiły się jako pokłosie konkursu: ” Moje myśli, moje uczucia, moje życie”.

Do zmagań konkursowych uczniów przygotowała nauczycielka języka polskiego- Teodozja Turaczy.
2021-2022

2021-2022

© PSP Zaborów 2022