POŻEGNANIE DYREKTORA

Franciszek Jurkowski
W dniu 28 kwietnia 2013 roku zmarł w wieku 83 lat, długoletni dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie Pan Franciszek Jurkowski. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 1 maja 2013 roku w kościele parafialnym w Zaborowie o godzinie 14:00, po czym nastąpiło złożenie ciała do grobowca rodzinnego na miejscowym cmentarzu parafialnym. Mszę świętą koncelebrował ksiądz prałat Józef Dobosz, a kazanie wygłosił ksiądz proboszcz Piotr Ścipień. Mowy pożegnalne wygłosili, w imieniu mieszkańców Zaborowa sołtys Franciszek Babło, w imieniu społeczności szkolnej, dyrektor szkoły Mieczysław Chabura oraz nauczyciel byłej Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Zaborowie Wojciech Gwóźdź. W ostatniej drodze dyrektorowi towarzyszyły tłumy uczniów, absolwentów i mieszkańców Zaborowa i okolic, pragnące pożegnać swojego nauczyciela i wychowawcę. Spoczywaj w pokoju.
 Pożegnanie Dyrektora Jurkowskiego

 Pożegnanie Dyrektora Jurkowskiego

 Pożegnanie Dyrektora Jurkowskiego

 Pożegnanie Dyrektora Jurkowskiego

 Pożegnanie Dyrektora Jurkowskiego

 Pożegnanie Dyrektora Jurkowskiego

 Pożegnanie Dyrektora Jurkowskiego

 Pożegnanie Dyrektora Jurkowskiego

 Pożegnanie Dyrektora Jurkowskiego

 Pożegnanie Dyrektora Jurkowskiego

 Pożegnanie Dyrektora Jurkowskiego

 Pożegnanie Dyrektora Jurkowskiego

 Pożegnanie Dyrektora Jurkowskiego

 Pożegnanie Dyrektora Jurkowskiego

 Pożegnanie Dyrektora Jurkowskiego

 Pożegnanie Dyrektora Jurkowskiego

 Pożegnanie Dyrektora Jurkowskiego

 Pożegnanie Dyrektora Jurkowskiego

 Pożegnanie Dyrektora Jurkowskiego

 Pożegnanie Dyrektora Jurkowskiego


© PSP Zaborów 2013