POKAZ HISTORYCZNY

9 marca 2020 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Zaborowie odbył się pokaz historyczny Grupy Artystycznej Rekonstruo ,,Wrzesień 39” czyli rzecz o tym jak wybuchła II Wojna Światowa, a zniknęła Rzeczpospolita. Omówiono i zaprezentowano: sytuację międzynarodową II Rzeczpospolitej, etos żołnierza i ułana w społeczeństwie polskim, polski mundur wojskowy wz 36 (szeregowy i podoficer), ekwipunek i wyposażenie używane podczas kampanii wrześniowej, bezpieczne repliki broni, rekonstrukcje z udziałem publiczności, technikę wojskową, łączność i zaopatrzenie, musztrę i sprzęt bojowy. Pokaz był wspaniałą lekcją historii.

2018-2019

2018-2019
© PSP Zaborów 2020