SPOTKANIE Z POLICJANTAMI

W dniu 12 lutego 2020 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie odbyło się spotkanie z panami policjantami z Posterunku Policji w Szczurowej. W spotkaniu brali udział uczniowie klas IV – VIII. Pan policjant omówił sprawy związane z bezpieczeństwem uczniów na drogach, w czasie gdy jadą do i ze szkoły. Omówiono również zagrożenia występujące w szkole i w miejscach zabaw dzieci i młodzieży, wspomniano o konsekwencjach złego zachowania i przemocy. Dużo czasu poświęcono na omówienie spraw związanych z zagrożeniami czyhającymi na młodych użytkowników internetu. Na zakończenie uczniowie mieli możliwość zadawania pytań z różnych dziedzin życia oraz otrzymali cenne i pouczające uwagi. Dyrektor Mieczysław Chabura serdecznie podziękował funkcjonariuszom Posterunku Policji w Szczurowej za bardzo dobrą współpracę ze szkołą.

2018-2019
© PSP Zaborów 2020