SPOTKANIE Z POLICJANTEM


30 października 2013 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie odbyło się spotkanie z Panią sierżant Moniką Lis z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku. Pani sierżant przedstawiła uczniom klas IV, V i VI problem nadmiernego korzystania z komputera i Internetu przez dzieci i młodzież oraz zagadnienia związane z cyberprzemocą. Wspomniała również o zagrożeniach wynikających z dyskryminacji i przemocy szkolnej oraz o konsekwencjach takiego postępowania. Na zakończenie uczniowie mieli możliwość zadawania pytań Pani sierżant z różnych dziedzin życia.


2011-2012
© PSP Zaborów 2013