• 90 - ROCZNICA POWSTANIA KLUBU ZABOROWIAN W CHICAGO. UROCZYSTOŚCI W ZABOROWIE W DNIU 18 PAŹDZIERNIKA 2016 R.


 • 2016-2017

 • WYNIKI KONKURSU „90 LECIE DZIAŁALNOŚCI POLONII AMERYKAŃSKIEJ”


 • 2016-2017


 • DZIEŃ POLONII CHICAGOWSKIEJ

 • 2015-2016

  DZIEŃ POLONII AMERYKAŃSKIEJ

  Dnia 22 maja 2013 roku w naszej szkole odbył się Dzień Polonii Amerykańskiej. Uczniowie klas IV-VI przedstawili efekt swojej dwutygodniowej pracy. Dzieci z każdej klasy były podzielone według miejscowości, w których mieszkają . Ich zadaniem było przygotować prezentację multimedialną bądź też plakat na temat Klubu Polonijnego swojej wioski:
 • Klub Dołężan
 • Klub Zaborowian
 • Klub Kwikowian
 • Klub Pojawian
 • Klub Wolan

 • Uczniowie bardzo zaangażowali się w pracę i wykazali duże zainteresowanie losem swoich rodaków obecnie mieszkających w Stanach Zjednoczonych. Wielu z nich ma tam swoich bliskich. Uczennica Weronika Chmioła przeprowadziła wywiad ze swoją ciocią, Józefą Pacyna, należącą do Klubu Dołężan, która wiele lat temu przybyła za „wielką wodę” by spełnił się Amerykański sen. Czy tak się stało? Przeczytajmy: Poniżej prezentujemy treść tej rozmowy:

  1. When did you go to the United States and why?

  - I went to the United States at the age of 18. It was in 1963. I went there with my parents.

  2. How did the first moments after coming to the United States look like?

  - I had a problem with English language. I felt rather strangely in a foreign country. I was surprised by the outlook of modern cities, airports and sky scrapers.

  3. Have you been to Poland since your leave?

  - No.

  3. 4. Do you practice Polish tradition and feasts at home?

  - We celebrate Grandparents’' Day the same as in Poland. Children perform and give presents to their grandparents. They give flowers and chocolates most often. On Christmas Eve we gather around the table with our families, eat 12 dishes and sing carols. In the USA we celebrate Halloween. Children dress up as monsters, witches, ghosts and say 'trick or treat'. The next festival is Thanksgiving. Then we bake turkey and share it with the family. Another festival is 'Dzień Pieroga' and this is the typical Polish day.

  5. What have you brought from American culture to your life?

  - Every month we gather at charity meetings in club of Dołęga in Chicago. We collect money and help our village financially. I became more tolerant to other culture.

  6. Are you more American or Polish nowadays?

  - I have American citizenship but my heart and thoughts still belong to Poland.

  POLISH VERSION

  1. Kiedy Pani wyjechała do Stanów Zjednoczonych i dlaczego?

  Odp. Do Stanów pojechałam mając 18 lat w 1963 roku. Wyjechałam do USA wraz ze swoimi rodzicami.

  2. Jak wyglądały pierwsze chwile po przyjeździe do USA?

  Odp. Miałam problemy z językiem angielskim. Dziwnie czułam się w obcym kraju. Zaskoczyła mnie nowoczesność miast, lotnisk, wieżowców.

  3.Czy była Pani w Polsce od czasu wyjazdu?

  Odp. Nie.

  4. Czy w domu są kultywowane polskie obyczaje i święta?

  Odp. Dzień babci i dziadka obchodzi się w Ameryce tak samo jak w Polsce też jest przedstawienie i wręczenie jakiś drobnych upominków najczęściej wnukowie dają dziadkom kwiaty i czekoladki. W Wigilię mamy na stole 12 potraw i obchodzimy to święto razem z bliskimi taj jak w Polsce. U nas w USA jest jeszcze takie święto jak Halloween kiedy dzieci przebierają się za potwory jak czarownice, śmierć czy ducha. Innym świętem jest dzień dziękczynienia gdy zabijamy indyka i pieczemy go w piecach na stół dziękczynny. Dniem nie obchodzonym w Polsce jest Dzień Pieroga.

  5.Co z kultury amerykańskiej przeniosła Pani do swojego życia?

  Odp. Co miesiąc spotykamy się na zabawach charytatywnych w Klubie Dolezan w Chicago gdzie uzbierane pieniądze przeznaczamy na wieś Dołęega. Stałam sie bardziej tolerancyjna dla innych kultur zamieszkujących Stany.

  6. Cz Pani jest teraz bardziej Amerykanka czy Polka

  Odp. Obywatelstwo mam Amerykańskie ale sercem i myślami należę do Polski.

  Najlepsze prace zostały nagrodzone. Nagrody ufundowało Zrzeszenie Klubów Polonijnych w Chicago. Serdecznie dziękujemy. Po części konkursowej nadszedł czas na chwilę relaksu. Uczniowie układając puzzle poznali liczbę i nazwy Stanów Zjednoczonych. Całe spotkanie odbyło się w bardzo „amerykańskiej” atmosferze a to za sprawą wystroju klasy, które wszystkim przypadło do gustu.
   DZIEŃ POLONII AMERYKAŃSKIEJ

   DZIEŃ POLONII AMERYKAŃSKIEJ

   DZIEŃ POLONII AMERYKAŃSKIEJ

   DZIEŃ POLONII AMERYKAŃSKIEJ


  © PSP Zaborów 2016