SPRZĄTANIE ŚWIATA - WIOSENNE PORZĄDKIPo okresie zimy warto zwrócić uwaga jak wyglądają nasze przydrożnie rowy, lasy i pola. Zachęcamy do refleksji nad wpływem na środowisko w czasie wypoczynku, w czasie pobytu na łonie przyrody. W jaki sposób oddziałujemy na przyrodę podczas spaceru po lesie, podczas codziennej drogi do domu ze szkoły, pracy, podczas zabawy? Co każdy z nas może zrobić, żeby zmniejszyć swój negatywny wpływ na środowisko? Jak możemy ograniczyć tworzenie odpadów? Dlaczego warto prowadzić ich selektywną zbiórką? Czyli promujemy „nieśmiecenie”, odkrywanie lasów i odpowiedzialną turystykę!

W dnach 14 -22 kwietna przeprowadzono akcję wiosennego zbierania śmieci. Uczniowie naszej szkoły posprzątali teren przy głównych drogach, rowy, część lasu. Klasa V z wychowawcą uprzątnęła najbardziej zaśmiecony fragment drogi pomiędzy Zaborowem a Pojawiem tzw „Górki” . Było to nie lada wyzwanie, zebrali na tym krótkim odcinki 20 worków śmieci. Uczniowie kl. VI z wychowawcą zebrali śmieci przy drodze z Zaborowa do Kwikowa tj około 2 km pobocza i rowu. Dzięki pomocy sołtysów Pani Agnieszki Majka i Pana Władysław Mądrzyka zostaną przekazane firmie odbierającej odpady od mieszkańców naszych miejscowości.

APELUJEMY DO MIESZKAŃCÓW ABY ZWRÓCILI UWAGA NA PROBLEM, KTÓRY DOTYCZ NAS WSZYSTKICH, ZAŚMIECONE ROWY, LASY NIE TYLKO OSZPECAJĄ NASZA OKOLICĘ ALE RÓWNIEŻ DAJĄ ŚWIADECTWO NIEŚWIADOMYM WPŁYWIE NA ŚRODOWISKO. ODPADY, ZAWIERAJĄ ZWIĄZKI CHEMICZNE, KTÓRE MAJĄ NIEKORZYSTNY WPŁYW NA WODY PODZIEMNE, GLEBĘ ORAZ ORGANIZMY ŻYWE. NIEKTÓRE Z NICH POZOSTAJĄ W GLEBIE PRZEZ TYSIĄC LAT NP. PROCES ROZKŁADU PLASTIKOWEJ BUTELKI TRWA DO 100 DO 1000 LAT. SKUTKI NASZEGO BRAKU ODPOWIEDZIALNOŚCI BĘDĄ ODCZUWAĆ KOLEJNE POKOLENIA. DLATEGO PRZYPOMINAMY, IŻ KRAJOBRAZ NASZEJ OKOLICY UKAZUJE OBRAZ NASZEJ IGNORANCJI I GŁUPOTY.

Spróbuj zmienić swoje nawyki, zbieraj i segreguj śmieci.

2014-2015

2014-2015

2014-2015


© PSP Zaborów 2015