POWITANIE BOCIANA

25 marca 2013 r. uczniowie klasy III wraz ze swoją wychowawczynią p. Krystyną Giza oraz rodzicami p. Małgorzatą Majka i p. Agatą Kwaśniak brali udział , w imprezie plenerowej z okazji Powitania Wiosny i Bociana w Niedzieliskach. Uroczystość nawiązywała w swej tematyce do Świąt Wielkanocnych i była połączona z konkursem na Najładniejszą Marzannę. Przedmiotem konkursu było wykonanie kukły Marzanny symbolizującej odchodzącą zimę i nawiązującej do tradycji ludowej.
Impreza rozpoczęła się od barwnego korowodu w pobliże bocianiego gniazda. W gospodarstwie państwa Budynów dzieci mogły podziwiać bociana Maćka. Oswojony bocian mieszka tutaj na stałe od niecałego roku.
Uczniowie powitali bociana piosenkami i przyśpiewkami. Następnie barwny korowód udał się do Domu Ludowego, gdzie przebiegła dalsza część imprezy.
Uczniowie przedstawili bogaty repertuar związany tematycznie z wiosną i Świętami Wielkanocnymi. Podziw budziły barwne stroje, przebrania i kostiumy występujących. Widoczne było zaangażowanie rodziców i duży wkład pracy w przygotowanie kostiumów. Dzieci były bardzo przejęte swoimi rolami.
W końcowej części imprezy został rozstrzygnięty konkurs na najpiękniejszą Marzannę. Naszą Marzannę dzieci robiły wspólnie z rodzicami. Komisja przyznała kolorowym kukłom pierwsze miejsca, gdyż wszystkie zasługiwały na wyróżnienie. Uczniowie otrzymali dyplomy za Marzanny i nagrody rzeczowe dla szkół.
  POWITANIE BOCIANA


© PSP Zaborów 2013