PROGRAM DLA SZKÓŁ

Od 11 września 2017 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2017 roku w sprawie szczegółowego zakresu zdań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrażaniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej programu dla szkół. W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie biorą udział w nowym Programie, który zastępuje dotychczasowe programy ,,Owoce i warzywa w szkole” oraz ,,Mleko w szkole”. Program ten ma na celu promowanie wśród uczniów zdrowej diety poprzez udostępnianie dzieciom owoców, warzyw i produktów mlecznych oraz działania edukacyjne realizowane w szkole. W programie biorą udział uczniowie klas I – V szkoły podstawowej. Program został bardzo dobrze przyjęty przez uczniów i rodziców naszej szkoły.


2017-2018

© PSP Zaborów 2017