Projekt - ProgramujeMy tarnowski

Uczniowie klas I – III biorą udział w projekcie „ProgramujeMY tarnowski”. Projekt jest realizowany przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w partnerstwie z Fundacją Nowoczesnej Edukacji i Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. Na potrzeby realizacji projektu szkoła otrzymała nowoczesne zestawy klocków lego do nauki programowania. W ramach projektu wychowawczynie klas I – III, po odbyciu stosownego szkolenia wprowadzającego w założenia projektu oraz po zapoznaniu się ze scenariuszami zajęć oraz zasadami programowania, prowadzą z uczniami cykl 14 dwugodzinnych zajęć edukacyjnych. Zajęcia te prowadzone będą do marca 2019r. przez nauczycieli we współpracy z trenerem lokalnym - nauczycielem informatyki. W ramach tych zajęć uczniowie budują z klocków LEGO roboty przy użyciu komputerów ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz konstruują programy wg instrukcji, a także przekształcają je według własnych pomysłów. Taka forma warsztatów pozwala dzieciom w sposób intuicyjny poznać zasady programowania oraz dwa różne języki programowania. Jednocześnie uczniowie rozwijają myślenie logiczno-matematyczne, umiejętności pracy zespołowej, komunikacji oraz pogłębiają swoje zainteresowania w zakresie nauk ścisłych. Na zakończenie uczestnicy projektu wezmą udział w Zlocie Młodych Programistów. Podczas Zlotu dzieci będą miały okazję poszerzyć swoją wiedzę, m.in. zbudować i ożywić własne roboty.
2018-2019
2018-2019
2018-2019
© PSP Zaborów 2019