„ŚLADAMI WIELKIEGO HONORU” - PRELEKCJE DOTYCZĄCE BOHATERÓW PROJEKTU HISTORYCZNEGO

Dnia 21 stycznia 2020 roku w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Uściu Solnym odbyły się prelekcje poświęcone biografiom gen. Kazimierza Tumidajskiego, kpt. Aleksandra Tumidajskiego oraz płka Adama Boryczki. Wykłady, na których przybliżono sylwetki tych wybitnych i wielce zasłużonych dla Ojczyzny Polaków były I częścią projektu „Śladami wielkiego honoru 2020”, którego celem jest między innymi: krzewienie pamięci o bohaterach wywodzących się z małopolskiej ziemi, promowanie wśród młodzieży postawy patriotycznej i wartości moralnych, a także integracja międzyszkolna.

Kolejnymi etapami projektu będzie konkurs wiedzy dotyczący życia głównych bohaterów tegorocznej edycji, a następnie uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej te trzy szczególne osoby oraz tematyczna wycieczka historyczna.

Projekt współtworzony jest przez Szkołę Podstawową im. Władysława Jagiełły w Zaborowie, Szkołę Podstawową im. mjr. Henryka Sucharskiego w Woli Przemykowskiej, Szkołę Podstawową im. Kazimierza Wielkiego w Uściu Solnym oraz Klub Historyczny Contra Spem Spero.

Bohaterami projektu „Śladami wielkiego honoru 2020” są osoby, które dla teraźniejszych pokoleń mogą stanowić wzór miłości i poświęcenia dla Ojczyzny. Urodzony w Radłowie kpt. Aleksander Tumidajski, który zapisał piękną kartę legionową w czasie I wojny światowej został brutalnie zamordowany przez żołnierza ukraińskiego w czasie wojny polsko – ukraińskiej w 1919 roku. Kazimierz Tumidajski, młodszy o siedem lat, brat Aleksandra, który o niepodległość Polski walczył między innymi w Legionach Polskich oraz Polskiej Organizacji Wojskowej, w czasie II wojny światowej stał na czele Okręgu AK Lublin. Po wejściu Sowietów na ziemie polskie został wywieziony do Związku Sowieckiego i tam w 1947 roku zamęczony podczas przymusowego karmienia. Pułkownik Adama Boryczka, który przyszedł na świat w Wierzchosławicach stanowił elitę polskiej dywersji w czasie II wojny światowej. Był cichociemnym, żołnierzem „Wachlarza” oraz dowódcą Kedywu na ziemi wileńskiej. Tworzył także jeden z pierwszych oddziałów partyzanckich na Kresach Wschodnich. Po wojnie został kurierem delegatury zagranicznej WiN. Aresztowany przez komunistów, brutalnie przesłuchiwany i więziony do 1967 roku.

Współtworząc projekt poświęcony tak wyjątkowym osobom żywimy nadzieję, że pamięć o nich nie zgaśnie, a ich życie i oddanie wielkiej sprawie stanowić będą wzór dla niejednego młodego człowieka. Adam Mickiewicz w III części Dziadów pisał „Jeśli zapomnę o Nich – ty Boże na niebie zapomnij o mnie” - Pamięć o tak wspaniałych Rodakach jest naszym obowiązkiem.

2018-2019

2018-2019

2018-2019
© PSP Zaborów 2020