ŚWIERSZCZYKOWY KLUB POŻERACZY LITER


W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie klasy I PSP w Zaborowie wraz z wychowawczynią p. Krystyną Giza oraz swoimi rodzicami biorą udział w projekcie „Świerszczykowy Klub Pożeraczy Liter”, organizowanym przez Wydawnictwo Nowa Era i Magazyn dla dzieci „Świerszczyk”. Jego celem jest promowanie czytelnictwa wśród uczniów klas 0-3 szkół podstawowych poprzez wdrażanie uczniów do czytania książek i czasopism. W realizacji tego zadania z wychowawcą będą współpracowali również rodzice dzieci. Ich zadaniem będzie wspieranie nauczyciela i organizowanie w domu czasu na czytanie dziecku lub przez dziecko, a także potwierdzanie przeczytania danej pozycji podpisem w legitymacji członkowskiej. Na pierwszym spotkaniu powstał Klub Pożeraczy Liter, do którego zapisali się wszyscy pierwszoklasiści. Każdy z nich otrzymał klubową legitymację. Jest w niej miejsce na wpisanie przeczytanych tytułów książek lub czasopism, a także podpis rodzica oraz pieczątkę potwierdzającą przeczytanie danej pozycji. Pieczątka w legitymacji Klubowicza potwierdza przeczytanie każdej kolejnej książki lub czasopisma, a także aktywne uczestnictwo w zajęciach Klubu. Po zapełnieniu legitymacji czytelnicy będą otrzymywali kolejne znaczki: żółty, pomarańczowy i czerwony. W klasie powstała również biblioteczka z książek przyniesionych przez dzieci. Korzysta z niej każdy klubowicz. Dzieci z wielką ochotą biorą udział w klubowych zajęciach i chętnie czytają kolejne książki, czego dowodem są zbierane w legitymacjach pieczątki.
Krystyna Giza


2011-2012
© PSP Zaborów 2013